BAKSO SEMANGGI

Alamat: 
BAKSO SEMANGGI
BAKSO SEMANGGI
Jln. Dalem Kaum No.73
Kota Bandung
Phone: 0816180108
id
Daerah: