SPBU Pasti Pas! Kota Cimahi

SPBU 34.405.02
Jln. Raya Barat Cimahi

SPBU 34.405.19
Jln. Jend. H. Amir Mahmud-Cigugur Tengah

SPBU 34.405.22
Jln. Raya Baros No. E 47

SPBU 34.405.20
Jln. Raya Barat Cimahi No. 689

SPBU 34.405.21
Jln. Raya Barat Cimahi No. 560

SPBU 34.405.24
Jln. Raya Sangkuriang No. 45

SPBU 34.405.05
Jln. Raya Gado Bangkong

SPBU 34.405.10
Jln. Interchange Tol Baros

SPBU 34.405.18
Jln. Raya Cihanjuang Km. 07 Cibabat Cimahi