Umar ibn Al-Khaththab : Khalifah Penegak Keadilan

(PRINFO), Umar ibn Al-Khaththab adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw. Sosok mulia yang hidup dalam kebersahajaan. Laki-laki yang tak pernah lelah bergerak tanpa terpikir untuk berleha-leha. Dia tak akan membiarkan orang-orang yang bersamanya untuk berbuat malas. Kendati demikian, Umar memberikan konpensasi atas tenaga dan waktu mereka dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dalam kehidupan mereka, yaitu kemenangan, kebahagiaan dan kemajuan.

Buku ini menyajikan kisah kesederhanaan, ketegasan dan kepemimpinan Amirul Mukminan, pemimpin orang–orang beriman, yang lahir dari rahim kemanusiaan, kemudian tumbuh dalam naungan Islam. Dialah Umar ibn Al-Kaththab. Seorang hakim yang bijaksana lagi terpercaya. Jika seluruh pemimpin, pembesar, dan penguasa bangsa-bangsa pada pemerintahan dan kerajaan yang ada dalam bentangan sejarah umat manusia disebutkan satu persatu, pastilah dia akan muncul sebagai sosok yang paling mulia, saleh, bersih. Dan ini bukanlah ungkapan berlebih tentang dirinya. Dialah Umar ibn Al-Kaththab. Sosok ahli ibadah yang kesungguhannya mampu menyeruakkan pancaran semangat, kecerdasan dan amal untuk pembangunan. Dialah Umar ibn Al-Khaththab. Seorang guru yang membenarkan pemahaman manusia tentang kehidupan, menerangi dengan cahaya semangat, dan menghiasi dengan perlakuan indahnya. Dia pemimpin orang-orang bertakwa.

Disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami, buku ini bukan hanya membeberkan kesederhanaan ‘Umar, tetapi ketegasannya pun diungkap. Dengan lugas, penulis menyampaikan bahwa ‘Umar adalah pemimpin yang penuh perhatian terhadap rakyatnya. Membaca kisah ini memberikan perbandingan dan pembelajaran tentang kepemimpinan di era modern ini. Saat ini kita mendambakan sosok pemimpin yang tegas terhadap segala intimidasi yang hendak menghancurkan negara dan agama.(Nia K. Suryanegara. Pusat Data dan Riset)